วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ข้อสอบ โอเน็ตศิลปะ พร้อมเฉลย
ชุดที่ 1
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ :  ทัศนศิลป์

 
 


               คำชี้แจง
1.              แบบทดสอบนี้เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ มี  4  ตัวเลือก มีข้อสอบทั้งหมด  50  ข้อ
2.              นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบ  50  นาที
3.              ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

 
 


1. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญ­ของเส้น
     .  เส้นสร้างรูปทรง                  . เส้นแสดงความหนาบาง
     .  เส้นสร้างสีสัน                        . เส้นชี้นำสายตา
2. ถ้าต้องการให้ภาพของตนเองมีความนวลแน่น ควรเลือกใช้สีชนิดใด
     .  สีเทียน                                     . สีน้ำ
     .  สีไม้                                         . สีโปสเตอร์
3. ข้อใดเป็นแม่สีทั้งหมด
     .  เหลือง แดง เขียว                   . เหลือง แดง น้ำเงิน
     .  ม่วง เขียว ชมพู                      . แดง ม่วง น้ำเงิน
4. ข้อใดกล่าวถึงรูปร่าง รูปทรง ในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ถูกต้องที่สุด
     .  รูปร่าง รูปทรงส่วนใหญ่ อยู่ในรูปสี่เหลี่ยม
     .  รูปร่าง รูปทรงส่วนใหญ่อยู่ในรูปสามเหลี่ยม
     .  รูปร่าง รูปทรงส่วนใหญ่อยู่ในรูปวงกลม
     . รูปร่าง รูปทรงส่วนใหญ่อยู่ในรูปเรขาคณิต
5. ข้อใดต่อไปนี้มีพื้นผิวเรียบ
     .  แอปเปิล                                   . ทุเรียน
     .  เงาะ                                         . สับปะรด

6. ข้อใดกล่าวถึงพื้นผิวได้ถูกต้อง
     .  พื้นผิวในงานทัศนศิลป์สร้างไม่ได้                        
     .  พื้นผิวในธรรมชาติมีเพียงพื้นผิวขรุขระเท่านั้น
     .  พื้นผิวตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์
     .  พื้นผิวในงานทัศนศิลป์ คือ การผสมผสานกันระหว่างเส้น สี รูปร่าง รูปทรง ช่องว่างและแสงเงา
7. ภาพกิ้งก่ามีลักษณะพื้นผิวตามข้อใด
    . ผิวขรุขระ
    . ผิวละเอียด
    . ผิวมัน
    .  ผิวเป็นตุ่มเป็นหนาม
8. บริเวณใดในภาพ เป็นที่พักสายตา ทำให้รู้สึกผ่อนคลายและไม่อึดอัด
     .  บริเวณว่างในภาพ                             ข. บริเวณที่มีรูปภาพ
     .  บริเวณที่ลงแสงเงา                . บริเวณที่ระบายสีทั้งหมด
9. ข้อใดเป็นสีขั้นที่ 1
     .  สีเหลือง                                               . สีเขียว
     .  สีม่วง                                                    . สีส้มแดง
10. สีใดจัดเป็นสีขั้นที่ 3 ทั้งหมด
      .             สีเขียวเหลือง สีส้มเหลือง สีเหลือง
      .             สีแดง สีม่วง สีม่วงแดง
      .             สีน้ำเงิน สีม่วง สีแดง
      . สีม่วงแดง สีส้มแดง สีส้มเหลือง
11. สีใดให้ความรู้สึกที่ร้อนแรง ตื่นเต้น
      .             สีม่วงแดง                               . สีเขียวน้ำเงิน
      .             สีม่วงน้ำเงิน               . สีเขียวเหลือง
12. สีใดอยู่ได้ทั้งวรรณะอุ่น และวรรณะเย็น
      . สีแดง                          . สีม่วง
      . สีน้ำเงิน                                  . สีเขียว
13. ถ้าต้องการวาดภาพที่แสดงถึงเวลากลางคืนควรเลือกใช้สีวรรณะใด
      .             วรรณะร้อน                            . วรรณะอุ่น
      .             วรรณะกลาง               . วรรณะเย็น


14. สีที่ไม่ได้อยู่ในวรรณะสี แต่เมื่ออยู่ในภาพจะทำให้ภาพสว่างขึ้น คือสีใด
      .             สีขาว                                       .สีดำ
      .             สีน้ำตาล                                  . สีครีม
15. สีดำทำให้ภาพมีลักษณะอย่างไร
      .             ทำให้ภาพมีสีสันเพิ่มขึ้น                 . ทำให้ภาพมีน้ำหนักเพิ่มขึ้น
      .             ทำให้ภาพสดใสขึ้น              . ทำให้ภาพมีมิติมากขึ้น
16. ขั้นตอนแรกของการวาดภาพจากจินตนาการที่ระบายด้วยสีวรรณะอุ่น คืออะไร
      .  การเลือกสีที่จะใช้ในภาพ
      .  การจินตนาการภาพที่จะวาด
      .  การร่างภาพลงบนกระดาษ
      .  การเก็บรายละเอียดของภาพ
17. ภาพใดต่อไปนี้ควรใช้สีวรรณะอุ่นในการระบายภาพ         
      .             ทะเลสีคราม               . ดอกบัวในบึงใหญ่
      .             ทุ่งหญ้าหน้าแล้ง                   . ความเหงายามค่ำคืน
18. ภาพใดต่อไปนี้ควรใช้สีวรรณะเย็นในการระบายภาพ
      . ทุ่งดอกกระเจียวในฤดูหนาว                      . ทุ่งทานตะวัน
      .  ผืนนาหน้าแล้ง                                            . หุบเขาแสงตะวัน
19. การคุมโทนสีของภาพ มีความสำคัญอย่างไร
      . ทำให้ภาพมีความกลมกลืน                         . ทำให้ภาพมีความสดใส
      . ทำให้ภาพมีมิติ                                              . ทำให้ภาพสื่อความหมาย
20. ใครสร้างสรรค์ผลงานจากความคิดและจินตนาการ
       . ไก่ วาดภาพโดยดูแบบจากจิตรกรชื่อดัง
       . ก้อย วาดภาพโดยอาศัยคำแนะนำจากเพื่อน
       . เกษ วาดภาพจากความคิดและความรู้สึกของตนเอง
       . แก้ว วาดภาพเพราะครูสั่งให้วาด
21. จังหวะในงานทัศนศิลป์รับรู้ด้วยประสาทสัมผัสใด
      .            การมองเห็น                                      . การสัมผัส
      . การฟัง                                                . การดมกลิ่น
22. ถ้าต้องการให้ภาพดูสดใส ควรเลือกใช้สีชนิดใด
      . สีเทียน                                                . สีน้ำ
      . สีไม้                                                     . สีโปสเตอร์

23. สีชนิดใดเป็นสีที่ทำให้ภาพดูใสและโปร่งแสง
      . สีเทียน                       . สีน้ำ
      . สีไม้                            . สีโปสเตอร์
24. ถ้าเราต้องการได้ภาพที่มีพื้นผิวที่แปลกตา เราควรเลือกใช้สีชนิดใด
      .             สีเทียน                         . สีน้ำ
      .             สีไม้                             . สีโปสเตอร์
25. สีเทียนไม่เหมาะกับการระบายภาพลักษณะใด
      . ภาพใหม่ๆ                                          . ภาพที่มีพื้นที่เล็กๆ
      . ภาพที่ต้องการความสดใส               . ภาพวิวทิวทัศน์
26. ข้อใดไม่ใช่จังหวะที่แสดงถึงความเคลื่อนไหว
      . ลีลาของก้อนเมฆ
      . คลื่นซัดฝั่ง
      . ปลาน้อยว่ายน้ำ
      . เสน่ห์ของฝักบัว
27. ภาพใดมีปัญ­หาเกี่ยวกับภาพไม่สื่อความหมาย
      .  ภาพที่ใช้สีวรรณะเย็น ถ่ายทอดเวลากลางคืน
      . ภาพที่ใช้สีวรรณะอุ่นแสดงเวลากลางวัน
      . ภาพพื้นดินแตกระแหง แสดงความแห้งแล้ง
      .  ภาพสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ แสดงถึงผลกระทบจากการตัดไม้ทำลายป่า
28. ถ้าต้องการแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของป่า ควรใช้สีโทนใด จึงจะเหมาะสมที่สุด
      . โทนร้อน                                . โทนอุ่น
      . โทนเย็น                                 .  โทนร้อน โทนอุ่น และโทนเย็น
29. การสื่อความหมายในภาพ มีความสัมพันธ์กับสิ่งใดในตัวผู้วาดมากที่สุด
      . ความคิดของผู้วาด                . อารมณ์ของผู้วาด
      .  วิถีชีวิตของผู้วาด                 ง.  ฐานะของผู้วาด
30. ใครใช้อุปกรณ์ในการวาดภาพได้อย่างเหมาะสม
       . มะปราง ใช้ปากกาเคมีวาดรูปกบตัวเล็ก
       . ส้มเช้ง ใช้พู่กันเบอร์ใหญ่ระบายภาพดอกไม้ดอกเล็กๆ
       . มะม่วง ใช้สีเทียนเก็บรายละเอียดเล็กๆ ในภาพ
       .  เชอรี่ ใช้ดินสอปลายแหลมวาดภาพลูกนก


31. ข้อใดคือปัญ­หาในการวาดเส้น
       . วาดเส้นด้วยความมั่นใจ
       . กล้าที่จะใช้ความคิดที่แตกต่างในการวาดเส้น
       . ใช้อุปกรณ์ใหญ่วาดเส้นให้ภาพขนาดเล็ก
       .  วาดเส้นให้แสดงความเคลื่อนไหวได้อย่างพอเหมาะและพอดี
32. ใครกำลังคุมโทนสีให้กับภาพ
            . อร ระบายภาพต้นไม้ด้วยการใช้สีเขียวเข้มและสีเขียวอ่อน
            . เอ๋ ระบายสีดอกไม้ด้วยสีที่หลากหลาย
            . อิน ไม่ระบายสีให้กับภาพวาด
            . เอม ใช้ทุกโทนสีในการระบายภาพวิวทิวทัศน์
33. ข้อใดคือประโยชน์ของการศึกษาผลงานจากศิลปินที่มีชื่อเสียง
      .             ใช้เป็นแบบในการวาดภาพ
      . ใช้ในการเรียนรู้เทคนิคและวิธีการ
      . ทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเองเป็นคนมีศิลปะ
      . ทำให้รู้สึกว่าตนเองเป็นคนทันสมัย
34. ภาพใดเป็นภาพที่มีเอกภาพ
      . ภาพที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
      . ภาพที่มีการใช้สีที่หลากหลาย
      . ภาพที่มีรายละเอียดที่หลากหลาย
      . ภาพที่มีรายละเอียดกระจัดกระจาย
35. เมื่อพบข้อดี และข้อด้อยในผลงานของตนเองแล้ว ควรทำอย่างไร
      . สร้างผลงานแบบเดิมๆ
      ข. เก็บแต่ข้อดีไว้ ไม่ต้องสนใจข้อด้อย
      ค. พัฒนาข้อดี ปรับปรุงแก้ไขข้อด้อย
      ง.  ไม่นำผลงานที่มีข้อด้อยไปให้ใครดู
36. ใครกำลังสร้างจุดเด่นให้กับภาพ
       . พัด วาดผลส้มให้มีลักษณะ และรูปร่างเหมือนกันทุกภาพ
       . พิม ระบายสีแอปเปิลด้วยสีเดียวกันทุกลูก
       . แพน ใช้สีเหลืองระบายปลา 1 ตัว ให้แตกต่างจากพวก
       . แพง ใช้สีแดงระบายทั้งตัวนกและพื้นที่ว่างในภาพ


37. กลุ่มสีใดเป็นสีที่มีน้ำหนักทั้งหมด
      . สีส้ม สีแดง สีน้ำตาล                                    . สีฟ้า สีเขียวเข้ม สีเขียวอ่อน
      . สีเหลือง สีเขียวอ่อน สีส้ม              .  สีแดง สีน้ำตาล สีม่วง
38. น้ำหนักของสีมีความเกี่ยวข้องกับสิ่งใด
      ก. การกำหนดเวลาของภาพ
      ข. การระบายแสงเงาในภาพ
      ค. การกำหนดรูปร่างรูปทรงให้ภาพ
      ง. การสร้างเอกภาพในภาพ
39. ข้อใดเป็นลักษณะของสีที่ไม่มีน้ำหนัก
      . ไล่น้ำหนักสีได้เพียง 1 ระดับ
      . ไล่น้ำหนักสีได้เพียง 2 ระดับ
      . ไล่น้ำหนักสีได้เพียง 3 ระดับ
      .  ไล่น้ำหนักสีได้เพียง 4 ระดับ
40. ข้อใดเป็นแสงเงาในงานทัศนศิลป์
       . เกิดจากการใช้สีเพียงสีเดียวระดับภาพ
       . เกิดจากการลงน้ำหนักเข้มอ่อนของสีที่แตกต่างกัน
       . เกิดจากแสงของดวงอาทิตย์ตกกระทบ
       . เกิดจากการใช้แสงไฟฟ้าหรือแสงเทียน
41. สีใดไม่เหมาะระบายภาพเวลากลางคืน
      . สีดำ                             . สีม่วง
      . สีน้ำเงิน                     .  สีแดง
42. ข้อใดคือการฝึกฝนการวาดภาพ
       . สังเกตธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ
       . ศึกษาผลงานจากศิลปินที่มีชื่อเสียงอยู่เสมอ
       . วิจารณ์ผลงานของผู้อื่นอยู่ตลอดเวลา
       . ศึกษาข้อบกพร่องในการวาดภาพของตนเอง และปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ
43. เครื่องมือทอผ้าเป็นผลงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวิถีชีวิตด้านใด
      . เครื่องมือจับสัตว์
      . ที่อยู่อาศัย
      . การแต่งกาย
      . อาหาร

44. ผลงานทัศนศิลป์ในข้อใดมีอิทธิพลจากสภาพภูมิศาสตร์
       . บ้านเรือนไทยใต้ถุนสูง
       . การทำเครื่องปั้นดินเผา
       . การรับประทานสมุนไพร
       . การทำร่มกระดาษสา
45. ข้อใดเป็นงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนความเชื่อทางศาสนา
      . บทสวดมนต์
      . การใส่บาตรพระ
      . การถวายสังฆทาน
      . การปั้นเป็นลวดลายประดับวิหารวัด
46. งานทัศนศิลป์ใดที่เกี่ยวข้องกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง
      . การตกแต่งลวดลายบนโคม             . การวาดหน้ากากผีตาโขน
      . การแกะสลักเทียนพรรษา               .  การทำร่มกระดาษสา
47. ภาพใดสื่อความหมายเวลากลางวัน
      . ดวงอาทิตย์                . นกฮูก                    . ค้างคาว                  . พระจันทร์
48. ถ้าต้องการวาดสถานที่ต่างๆ ในห้องเรียนควรนำเสนออย่างไร
      . ภาพประกอบ            . แผนภาพ               . แผนภูมิ                 . แผนผัง
49. การวาดภาพประกอบนิทานมีประโยชน์อย่างไร
      . ทำให้เนื้อเรื่องยาวขึ้น                      . ทำให้มีผู้อ่านมาก
      . ทำให้เข้าใจง่าย                                  . ทำให้เนื้อเรื่องสนุก
50. การเขียนเรื่องแบบใดที่ต้องวาดแผนภาพเป็นลำดับขั้น
       . การเขียนเรียงความ                         . การเขียนวิธีออกกำลังกาย
       . การเขียนแผนผังโรงเรียน .  การเขียนนิทาน
ชุดที่ 2
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเตรียมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ :  ทัศนศิลป์

 คำชี้แจง
4.              แบบทดสอบนี้เป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ มี  4  ตัวเลือก มีข้อสอบทั้งหมด  50  ข้อ
5.              นักเรียนมีเวลาทำข้อสอบ  50  นาที
6.              ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกต้อง

 
               
1. ข้อใดเป็นแม่พิมพ์ที่มนุษย์สร้างขึ้น
    . ส่วนต่างๆ ของพืช                              . เปลือกหอยต่าง
    . กระดาษทิชชู                           . ส่วนต่างๆ ของร่างกาย
2. ข้อดีของการพิมพ์ภาพ คืออะไร
    . พิมพ์ซ้ำได้หลายๆ ครั้ง                      . แก้ไขผลงานได้ง่าย
    . ภาพที่เกิดขึ้นเป็นภาพ 3 มิติ .  พิมพ์ได้หลายหลายสีในครั้งเดียว
3. แม่พิมพ์ในข้อใดหาง่ายที่สุด
    . กระดาษ                       . เปลือกมังคุด
    . หัวไช้เท้า                     . เปลือกหอย
4. สิ่งใดจำเป็นที่สุดในการพิมพ์ภาพ
    . ดินสอ                            . พู่กัน
    . แม่พิมพ์                       . ภาพตัวอย่าง
5. สิ่งใดไม่เหมาะที่จะนำมาเป็นแม่พิมพ์จากการแกะสลัก
    . สบู่                                 . ยางลบ
    . ฟักทอง                         . ไม้เนื้อแข็ง
6. สีชนิดใดนำมาใช้ในการพิมพ์ภาพด้วยการขูดสีได้อย่างชัดเจนที่สุด
    . สีไม้                               . สีเทียน
    . สีน้ำ                              .  สีโปสเตอร์
7. ข้อใดเป็นแสงที่มาจากธรรมชาติ
     . แสงเทียน       . แสงตะเกียง          . แสงดาว                 . แสงไฟฟ้า


8. แสงมีความสำคัญ­กับภาพอย่างไร
     . สร้างสีสันใหักับภาพ                                     . สร้างความแปลกใหม่ให้กับภาพ
     . สร้างความคมชัดให้กับภาพ                        . สร้างมิติและความเหมือนจริงให้กับภาพ
9. เงาคือส่วนใดของการวาดภาพ
    . ส่วนบนของภาพ                                             . ส่วนที่ตกกระทบแสง
    . ส่วนที่ได้รับแสงมากที่สุด                 .  ส่วนที่ได้รับแสงน้อยที่สุดและส่วนที่ไม่ได้รับแสง
10. เงาเกิดขึ้นในลักษณะใดเสมอ
      . เกิดขึ้นเมื่อไม่มีแสงเสมอ               . เกิดขึ้นก่อนแสงเสมอ
      . เกิดขึ้นข้างเดียวกับแสงเสมอ                     .  เกิดขึ้นตรงข้ามกับแสงเสมอ
11. ภาพที่แสงส่องมาจากทางด้านซ้ายเกิดเงาตกกระทบด้านใด
      .  ด้านหน้า                                                        . ด้านหลัง
      .  ด้านซ้าย                                                         .ด้านขวา
12. การลงแสงเงาด้วยสี ส่วนใดที่แสดงให้เห็นว่าเป็นเงา
      .             ส่วนที่มีสีอ่อนๆ                                            . ส่วนที่มีสีเข้ม
      .  ส่วนที่ไม่มีสี                                                 . ทุกส่วนที่มีสี
13. ข้อใดเรียงลำดับการลงแสงเงาให้ภาพได้ถูกต้อง
       . อ่อน กลาง เข้ม                                            . เข้ม กลาง อ่อน
       . กลาง อ่อน เข้ม                                            . กลาง เข้ม อ่อน
14. ภาพที่สามารถแสดงระยะและความลึกได้อย่างชัดเจน คือภาพชนิดใด
      . ภาพวิวทิวทัศน์                                              . ภาพคน
      . ภาพสัตว์                                                          . ภาพสิ่งของ
15. ส่วนใดของภาพที่ต้องลงรายละเอียดและสีสันให้มีความชัดเจน
      . ทุกส่วน                                                            . ส่วนที่อยู่ในระยะใกล้
      . ส่วนที่อยู่ตรงกลางของภาพ                        . ภาพที่อยู่ในระยะไกล
16. ช่างในสมัยโบราณสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยใช้วัสดุจากที่ใด
      . แลกเปลี่ยนกันระหว่างท้องถิ่นต่างๆ
      . วัสดุตามธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่น
      .             ซื้อมาจากพ่อค้าชาวต่างชาติ
      . สร้างขึ้นเอง
17. ช่างในสมัยโบราณสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้มีความเชื่อมโยงกับสิ่งใด
      . คำสั่งของผู้นำ                        . ฐานะของคนในท้องถิ่น
      .             ความชอบส่วนตัว    . ขนบธรรมเนียมและประเพณี
18. ผ้าชนิดใดคืองานทัศนศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้
      . ผ้าไหมมัดหมี่                        . ผ้าลายตีนจก
      . ผ้าบาติก                                  . ผ้าฝ้าย
19. การแกะสลักเทียนพรรษาเป็นงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมของภาพภาคใด
      . ภาคใต้                                     . ภาคเหนือ
      .             ภาคกลาง                               . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20. เพราะเหตุใดเราจึงควรศึกษางานทัศนศิลป์ในวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ
      .             เพื่อให้รู้แบบแผนการดำเนินชีวิตของคนในท้องถิ่นต่างๆ
      . เพื่อร่วมกันอนุรักษ์และสืบทอด
      . เพื่อเผยแพร่ผลงานให้เป็นที่รู้จัก
      .  ถูกต้องทุกข้อ
21. จินตนาการเกิดจากสิ่งใด
      . การลอกเลียนแบบผลงาน   . การเลียนแบบธรรมชาติ
      . ความคิดสร้างสรรค์              . การลองผิดลองถูก
22. ใครเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์
       . วิชชุดา วาดภาพจากรูปถ่าย
       . สิรินยา วาดภาพจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       . วิยะดา วาดภาพจากความทรงจำ
       . เกษรา วาดภาพจากความคิดและจินตนาการ
23. ข้อใดเป็นผลงานปั้นตามจินตนาการ
      . ผลไม้เดินได้                          . แตงโมผลกลม
      . กุหลาบสีแดง                                     . ลูกเป็ดขี่เหร่
24. งานปั้นมีลักษณะเด่นกว่างานทัศนศิลป์อื่นๆ อย่างไร
       . มีสีสันสวยงาม                                 . มีรูปร่างและรูปทรง
       . มีพื้นผิว                                             . เป็นงาน 3 มิติ
25. ข้อใดเป็นลักษณะของการปั้นในทันที
       . เป็นการปั้นโดยอิสระ                     . ต้องมีการร่างแบบก่อนปั้น
       . ไม่ต้องใช้จินตนาการ                     . ตัดทอนรายละเอียดที่มากเกินไป
26. ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของการร่างก่อนปั้น
      . มีต้นแบบในการปั้น
      . ได้ใช้จินตนาการก่อนการปั้น
      . ใช้จินตนาการในขณะที่ปั้นได้อย่างเต็มที่
      . ปรับปรุงแก้ไขผลงานการปั้นให้ตรงกับความต้องการได้ง่าย
27. สิ่งใดต่อไปนี้เมื่อปั้นแล้วต้องตัดทอนรายละเอียด   
      . ส้ม
      . แจกันดอกไม้
      . รูปทรงเรขาคณิต
      . ต้นไม้ที่มีกิ่งใบมากมาย
28. ใครกำลังปั้นดอกไม้ที่มีกลีบซ้อน
       . เปิ้ล ปั้นดินเหนียวเป็นก้อนกลมเล็กๆ
       . อ๋อง ปั้นดินเหนียวเป็นวงรีแบนๆ แล้วใช้ปลายดินสอขีดให้เป็นกลีบ
       . อุ่น ปั้นดินคล้ายๆ รูปกรวยยาวๆ
       . น้ำอิง แผ่ดินเหนียวเป็นแผ่นบางๆ เล็กๆ แล้วม้วนเป็นกลีบชั้นในสุด
29. หลังจากงานปั้นทุกครั้ง สิ่งที่ควรทำคืออะไร
      .             เดินออกจากสถานที่ที่ปั้นเพราะมีความสกปรก
      . เก็บวัสดุและอุปกรณ์ที่มีความสกปรกทั้งหมดทิ้งขยะ
      . รีบนำผลงานปั้นของตนเองไปอวดเพื่อนๆ และครู
      . เก็บเศษดิน ทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์และจัดเก็บให้เรียบร้อย
30. วัสดุอุปกรณ์คู่ใดไม่มีความจำเป็นในการพิมพ์ภาพ
      . แม่พิมพ์และจานสี
      . สี และถ้วยน้ำ
      . ดินสอ และกรรไกร
      . ผ้าเช็ดมือ และพู่กัน
31. ข้อใดไม่ใช่แม่พิมพ์จากเศษวัสดุ
       . ถุงพลาสติกที่ใช้แล้ว
       . กระดาษสมุดเล่มใหม่
       . กระดาษหนังสือพิมพ์เก่า
       . เศษผ้า

32. แม่พิมพ์ในภาพคืออะไร
ผลงานภาพพิมพ์
จากการใช้แปรงหวีผม
 
      . กระดาษตัด
      . กระดาษชำระ
      . กระดาษฉีก
      . แปรงหวีผม
33. เพราะเหตุใดการปาดสีบนแม่พิมพ์ดินเหนียว จึงต้องทำอย่างรวดเร็ว
      . เพราะดินเหนียวจะละลายน้ำ
      . เพราะสีจะแห้งก่อนติดกระดาษ
      . เพราะดินเหนียวจะดูดสี
      . เพราะกระดาษจะละลาย
34. “จับปลายแม่พิมพ์รอบนิ้วชี้แล้วดึงออกมา ปาดพู่กันแต้มสีหมาดๆแม่พิมพ์ในข้อความนี้ หมายถึงอะไร
      . กระดาษหนังสือพิมพ์
      . กระดาษชำระ
      . ถุงพลาสติก
      . เศษผ้า
35. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะของแม่พิมพ์ที่ดี
      . เป็นแม่พิมพ์ราคาแพง
      . พิมพ์ภาพได้อย่างชัดเจน
      . เป็นแม่พิมพ์ที่สะอาด
      .  เป็นแม่พิมพ์ที่ไม่มีอันตราย
36. วัสดุในข้อใดไม่ควรนำมาใช้เป็นแม่พิมพ์
      . กิ่งไม้             . มีด
      . ก้นขวด                      . แก้วน้ำ
37. ข้อใดคือประโยชน์ที่ได้จากการพิมพ์ภาพ
      . ทำให้มีเพื่อนมากขึ้น
      . ทำให้เรียนดีขึ้น
      . ทำให้สมาธิดีขึ้น
      . ทำให้กล้ามเนื้อมือแข็งแรงขึ้น38. ใครปฏิบัติตนในการเข้าชมนิทรรศการได้เหมาะสมที่สุด
       . มด จดบันทึกรายละเอียดสิ่งที่ตนเองสนใจทุกชิ้น
       . แมว พูดคุยและหัวเราะกับเพื่อนตลอดเวลาที่เข้าชมงาน
       . มอส วิจารณ์ข้อด้อยของผลงานทุกชิ้นให้เพื่อนฟัง
       . มิตร ต้องการรู้รายละเอียดต่างๆ ของผลงานจึงสัมผัสและจับต้องดู
39. ถ้านักเรียนไปเที่ยวภาคเหนือ และต้องการศึกษางานทัศนศิลป์จากภูมิปัญญาของชาวเหนือ ควรไปที่ใด
       . หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่
       . หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยของแก่น
       . หอศิลป์สยาม
       . หอศิลป์จามจุรี
40. ขันโตกเป็นงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนวัฒนธรรมด้านใด
       . วัฒนธรรมการกิน                           . วัฒนธรรมการแต่งกาย
       . วัฒนธรรมการอยู่อาศัย                               . วัฒนธรรมการทำมาหากิน
41. ข้อใดเป็นวัฒนธรรมที่อยู่อาศัยของภาคใต้
       . บ้านเรือนไทยแบบกาแล               . บ้านเรือนไทยแบบเครื่องสับ
       . บ้านเรือนไทยแบบปั้นลม             . บ้านเรือนแบบเสาลอย
42. ข้อใดไม่ใช่วัสดุตามธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นต่างๆ
       . ดินเหนียว                                                      . ไม้ไผ่
       . ใยสังเคราะห์                                                . ใบตอง
43. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์และคุณค่าของงานทัศนศิลป์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
      . สร้างขึ้นเพื่อขายให้กับชาวต่างชาติ
      .             สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
      .             แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น
      . แสดงลักษณะการดำรงชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อ สภาพทางภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น
44. ถ้าต้องการลดน้ำหนักภาพควรใช้สีใดระบายภาพ
      . สีฟ้า                           . สีเหลือง
      . สีขาว              . สีน้ำตาลอ่อน
45. ข้อใดเป็นการเพิ่มน้ำหนักสีให้มีความสมดุล
       .

       .

       .          

       .           

46. สีใดเป็นสีคู่ตรงข้ามของสีม่วง
      . สีเหลือง                     . สีเขียว
      . สีฟ้า                            .  สีดำ
47. การแต่งกายของใครใช้สีตรงข้าม
      . เจ สวมเสื้อสีเขียวกางเกงสีเหลือง
      . ท๊อป สวมเสื้อสีแดงกางเกงสีเขียว
      . แดน สวมเสื้อสีฟ้ากางเกงสีน้ำตาล
      . ฟิล์ม สวมเสื้อสีขาวกางเกงสีแดง
48. ธงชาติไทยมีการใช้สีคู่ตรงข้ามหรือไม่ ถ้ามีใช้กี่คู่
      . มีการใช้สีคู่ตรงข้าม  3 คู่
      . มีการใช้สีคู่ตรงข้าม 2 คู่
      . มีการใช้สีคู่ตรงข้าม 1 คู่
      . ไม่มีการใช้สีคู่ตรงข้าม
49. สีที่มีความต่างกันมากที่สุดเรียกว่าอะไร
      . แม่สี
      . สีคู่ตรงข้าม
      .             สีคู่เหมือน
      . สีคู่ต่างกัน
50. เงาตกกระทบมีลักษณะอย่างไร
      . เงาที่เกิดขึ้นบนพื้นตามรูปร่างของวัตถุ
      . เงาที่เกิดขึ้นบริเวณวัตถุด้านที่กระทบแสง
      . เงาที่เกิดขึ้นบริเวณวัตถุด้านที่ไม่ได้กระทบแสง
      .  เงาที่เกิดขึ้นบริเวณวัตถุด้านหน้าของวัตถุที่กระทบแสง
เฉลย ชุดที่ 2

 
                   1.                   2.                   3.                   4.                  5.                          6.                         7.                   8.                   9.                   10.               11.                        12.                       13.                 14.                 15.                 16.               17.                        18.                       19.                 20.                 21.                 22.               23.                       24.                       25.                 26.                 27.                 28.               29.                        30.                       31.                 32.                 33.                 34.               35.                       36.                       37.                 38.                 39.                 40.               41.                        42.         
             43.               44.                 45.                46.               47.                       48.         
             49.                 50.     

 
 
                 คนเท่านั้นที่สร้างโอกาสและเวลา  อย่าโทษใครเลย

9 ความคิดเห็น:

 1. เฉลยตอนที่1อยู่ไหน

  ตอบลบ
 2. อยากได้เฉลยชุดที่หนึ่งอ่ะค่ะ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ16 กันยายน 2556 08:25

  ขอเฉลยตอนหนึ่งหน่อยครับ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ22 กันยายน 2556 05:09

  ขอเฉลยตอน1 หน่อยค่ะะะะ

  ตอบลบ
 5. ^O^ ขอบคุณนะครับที่ให้ความคิดเห็น เฉลยในตัวครับ

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ27 มกราคม 2557 18:16

  เฉลยชุดที่๑อยู่ไหน

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ28 มกราคม 2557 19:17

  555555555555

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ8 กุมภาพันธ์ 2557 23:15

  เฉลยชุดที่หนึ่ง ก็เค้าทำเป็นแดงไว้แต่ละข้อแล้วไงคะ

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ3 มีนาคม 2558 23:45

  ถูกต้องครับ

  ตอบลบ